Adrian Cygan

Photo: Ben Glauss Photography

Adrian Cygan urodził się 1989 roku. Swoje muzyczne wykształcenie rozpoczął w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie wiolonczeli Roberta Fendera. Już jako młody wiolonczelista brał udział w wielu kursach mistrzowskich i konkursach, a w 2004 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury.

W 2013 roku ukończył Studia magisterskie na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Stanisława Firleja. W trakcie ostatniego roku studiów uczestniczył w programie stypendialnym Erasmus, kształcąc się w klasie Jeroena Reulinga na Koninklijk Conservatorium w Brukseli. Brał również udział w licznych kursach orkiestrowych i kameralnych m.in w Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Stanach Zjednoczonych (Juilliard String Quartet Seminar). W 2011 roku wraz z kwartetem Navis otrzymał stypendium Instytutu Adama Mickiewicza oraz Nagrodę Poznanski Davey Prize.

Zainteresowanie historycznymi praktykami wykonawczymi skłoniło go do udziału w kursach muzyki dawnej oraz podjęcia studiów wiolonczeli barokowej pod kierunkiem Jakuba Kościukiewicza w Łodzi. W 2013 roku Adrian Cygan rozpoczął studia magisterskie w klasie Markusa Möllenbecka na wydziale muzyki dawnej Folkwang Universität der Künste w Essen, gdzie wraz z Thomasem Wormittem (flet traverso) i Andreasem Gilgerem (klawesyn) stworzył Cicerone Ensemble.

Rozwijając swoje zainteresowanie historycznymi praktykami wykonawczymi Adrian Cygan uczestniczył także w kursach mistrzowskich pod kierunkiem Phoebe Carrai (The Juilliard School, Nowy Jork), Guido Larischa (Freiburger Barockorchester) oraz Nicholasa Selo. Od roku jest również wiolonczelistą w Ensemble Interrogatio z siedzibą w Würzburgu, z którym otrzymał 2 nagrodę na konkursie muzyki dawnej Biaggio Marini Wettbewerb w Neuburgu nad Dunajem w lipcu 2015 roku.